พิธีถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2562 และบัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้ารับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2561

บัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้ารับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562   กำหนดการ พิธีถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2562   กรุณาตรวจสอบรายชื่อ และอ่านกำหนดการด้วยนะครับ หมายเหตุ การแต่งกาย – พระสงฆ์ห่มคลุม (จีวรสีพระราชนิยม) – ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว – ผู้ชายแต่งชุดสูทสากล และผู้หญิงแต่งชุดผ้าไหมหรือชุดไทย