Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

ประมวลภาพงานจัดสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2557-2558

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย


---> ดาวน์โหลด

 

ใบสมัครสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๗


---> ดาวน์โหลด

 

 

ใบสมัครสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๘


---> ดาวน์โหลด

 

 

 

พระราชทานทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ประจำปี 2558

พระราชทาน 446 ทุนเล่าเรียนหลวง

พระราชทานทุน, การศึกษา, ทุนเล่าเรียนหลวง, ทุน, ทุนการศึกษา, พระ, พระภิกษุสงฆ์, สามเณร, มมร, มหาวิทยาลัยสงฆ์, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, มหามกุฏราชวิทยาลัย, MBU, ในหลวง, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

พระราชทานทุน, การศึกษา, ทุนเล่าเรียนหลวง, ทุน, ทุนการศึกษา, พระ, พระภิกษุสงฆ์, สามเณร, มมร, มหาวิทยาลัยสงฆ์, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, มหามกุฏราชวิทยาลัย, MBU, ในหลวง, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

พระราชทานทุน, การศึกษา, ทุนเล่าเรียนหลวง, ทุน, ทุนการศึกษา, พระ, พระภิกษุสงฆ์, สามเณร, มมร, มหาวิทยาลัยสงฆ์, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, มหามกุฏราชวิทยาลัย, MBU, ในหลวง, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (7 ก.ค.) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2558 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กรรมการโครงการฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดย นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ กรรมการและเลขานุการโครงการฯ กล่าวในการรายงานว่า ปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จำนวน 446 ทุน เป็นเงิน 9,744,000 บาท จำแนกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...