Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ (รอบสอง)


---> ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รอบแรก)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


---> ดาวน์โหลด

 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


---> ดาวน์โหลด

ประมวลภาพงานจัดสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2557-2558

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ 

อ่านเพิ่มเติม...