พิธีถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2562 และบัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้ารับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2561

บัญชีรายชื่อพระนักศึกษาทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้ารับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2561

ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

View Fullscreen

 

กำหนดการ พิธีถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2562

View Fullscreen

 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อ และอ่านกำหนดการด้วยนะครับ

หมายเหตุ การแต่งกาย
– พระสงฆ์ห่มคลุม (จีวรสีพระราชนิยม)
– ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว
– ผู้ชายแต่งชุดสูทสากล และผู้หญิงแต่งชุดผ้าไหมหรือชุดไทย