ติดต่อกองกลาง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ตึกสำนักงานอธิการบดี (B3) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 02 -444 - 6000 ต่อ 1010