Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive
 1. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปีการศึกษา 2559

 2. แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียน ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2559

 3. ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 4. พิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2559

 5. ประกาศรายชื่อพระนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 6. งานสอบสัมภาษณ์ทุนมูลนิธิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 7. ประกาศ รายชื่อพระนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 • 1
 • 2
Prev Next

การนำฟอนต์ Thai sarabun มาใช้ในหนังสือรา…

24-09-2558 Hits:1281 เกร็ดความรู้ พระครชานนท์ สิรินฺธโร - avatar พระครชานนท์ สิรินฺธโร

การนำฟอนต์ Thai sarabun มาใช้ในหนังสือราชการ

สืบเนื่องมากจาก     สามารถดาวน์โหลด font ได้ที่   วิธีการติดตั้ง ดูได้จากที่นี้ครับ >>>  

Read more

การจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตรหรือใบประกาศจำนว…

08-09-2558 Hits:1465 เกร็ดความรู้ พระครชานนท์ สิรินฺธโร - avatar พระครชานนท์ สิรินฺธโร

การจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตรหรือใบประกาศจำนวนมาก ๆ

อ่านรายละเอียดวิธีการในการจัดทำใบประกาศหรือเกียรติบัตรคลิก >>> ดาวโหลดน์ไฟล์ตัวอย่างไปทดลองปรับใช้ คลิก >>>>

Read more